Djelatnost

  • Gajeta gospodari s otpadom od 2001.godine.
  • Timskom vizijom, radom, trudom i stalnim unaprjeđenjima od prijevoznika došli smo do sakupljača, zbrinjavatelja i obrađivača.
  • 2001.godine postajemo prijevoznici medicinskog otpada
  • 2005. godine dozvolama izdanim od strane Ministarstva zaštite okoliša dobivamo Dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom i od Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Dozvolu za gospodarenjem neopasnim otpadom, te postajemo zbrinjavatelji otpada.
  • Željom za potpunom uslugom i brigom o pravilnom zbrinjavanju otpada usmjerili smo se na određenu skupinu otpada, točnije na zbrinjavanje otpada nastalog u pružanju zdravstvene zaštite ljudi i životinja
  • 2005. godine kupujemo prvi uređaju za obradu opasnog medicinskog otpada čime postajemo tvrtka koja u potpunosti pruža uslugu zbrinjavanja medicinskog otpada. Gajetinim načinom obrade medicinski otpad gubi opasna svojstva te postaje neopasan otpad i kao takav potencijalna sirovina.
  • Od tada do danas povećali smo kapacitete obrade 5 puta, a isto toliko i područje na kojem pružamo uslugu sakupljanja medicinskog i ostalog otpada.
  • 2017.godine postajemo zastupnici za Newster i Ozon tehnologiju te otvaramo novi odjel EkoTehnologije
  • Ali time naše želje za napretkom i poboljšanjima nisu stale već se kreiraju nove!

Misija

Pružiti sadašnjim i budućim korisnicima kvalitetnu, brzu i pouzdanu uslugu primjenjujući najnovije načine zbrinjavanja otpada.

Vizija

Stvoriti svijest i osjećaj partnerstva svih sudionika u procesu zbrinjavanja otpada u svrhu postizanja zajedničkog cilja zaštite ljudi, životinja i prirode.

Cilj

Biti sinonim za standard zbrinjavanja medicinskog otpada. Stvoriti novu vrijednost iz obrađenog otpada i time postići ZeroWaste u području medicinskog otpada.

Tel. +385 1 3707 010
Fax. +385 1 3774 199
Email. gajeta@zg.t-com.hr
Adresa. Črnomerec 63, Zagreb