ZAHTJEV ZA UVID U OSOBNE PODATKE

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registriranja Gajeta d.o.o. Črnomerec 63, Zagreb

ISPITANIK

ZAKONSKI ZASTUPNIK/PUNOMOĆNIK ISPITANIKA

Napomena: U skladu sa člankom 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, na zahtjev ispitanika, odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke, u slučaju njihove nepotpunosti, netočnosti ili neažuriranosti te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. (NN br.  103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12). 

Tel. +385 1 3707 010
Fax. +385 1 3774 199
Email. gajeta@zg.t-com.hr
Adresa. Črnomerec 63, Zagreb